Konsultacje / Office hours:

Wtorek / Tuesday: 11:30-13:15, 218 D-1

Uwaga! 29.10 konsultacji nie ma! / Attention! On October 29 office hours are cancelled!

Konkretne problemy warto wcześniej podesłać mailem, żebym mógł przemyśleć :)
It is highly recommended to send me specific inquires by e-mail in order to give me some time for thinking :)

Prowadzone kursy / Running classes:

 • Bazy danych i systemy informacyjne - studia inżynierskiej ( o kursie)
  • Środa TN 9.15-11.00, s. 303A C-7
  • Środa TP 9.15-11.00, s. 303A C-7
  • Środa TN 11.15-13.00, s. 303A C-7
  • Środa TP 11.15-13.00, s. 303A C-7
 • Praca dyplomowa / diploma thesis
  • Poniedziałek 11.15-13.00, s. 218 D-1

Bazy danych i systemy informacyjne

Zasady zaliczenia

Na ćwiczeniach będą oceniane wiedza studenta oraz sposób, terminowość przedstawianych rozwiązań i aktywność na zajęciach. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego już rozwiązania. Na ocenę końcową składać się będzie ocena z kolokwium, kartkówki za poszczególne listy z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności. Szczegółowe zasady oceniania dostępne na stronie prowadzącego wykład.

Listy

 

Dodatkowe informacje

J.D. Ullman, J. Widom A First Course in Database Systems
J.D. Ullman, Principles of Database Systems
H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych
T. Pankowski, Podstawy baz danych
W3Schools, manual dialektu

Wyniki

...

Praca dyplomowa - diploma thesis

Na spotkaniach będziemy omawiać postępy w realizacji prac dyplomowych oraz prezentować zgromadzony materiał, dyskutować nad otrzymanymi wynikami i ustalać dalsze etapy pracy do wykonania.

Dodatkowe informacje

...

Konsultacje / Office hours:

Środa / Wednesday: 11:15-13:00, 218 D-1

Uwaga! 04.06 konsultacji nie ma! / Attention! On June 4 office hours are cancelled!

Konkretne problemy warto wcześniej podesłać mailem, żebym mógł przemyśleć :)
It is highly recommended to send me specific inquires by e-mail in order to give me some time for thinking :)

Prowadzone kursy / Running classes:

 • Embedded Security Systems - MSc programe (About the course)
  • Tuesday 13.15-15.00, r. 317.3 D-1
  • Tuesday 15.15-16.55, r. 317.3 D-1

Embedded Security Systems - MSc programe

Rules

The student's knowledge and the manner and timeliness of the presented solution stages will be assessed at the laboratory classes. The lecturer will require a detailed knowledge of the solution techniques used, may ask to modify or add new fragments to the existing source code. The final grade will consist of the average of grades for each list, including timeliness and activity. Each stages of classes will require sum up in a form of written report, which will be evaluated.

Additional information

After finishing some part of material students will be requested to prepare recapping report covering what they did during solving assignments, including objectives, experiments, codes snippets, results and the most important part - discussion and reflections. Report should be prepared in written form (PDF file) and submitted by e-mail till the end of the highlighted week.

Lists

 • List 1: introduction to VHDL - hello world, testing, text I/O. Nice VHDL Tutorial with Examples.
 • List 2: A5/1-like cipher and randomness analysis. [Code]

 • REPORT SUBMISSION

 • List 3 (on March 12, 19): IrDA and oscilloscope showcase. Saleae download page for logic analyser software. We used infrared receiver TSOP2238 datasheet and some code for Arduino. Traces of IrDA communication from the remote as picked up by the receiver will be send to respective students via email for decoding.
 • List 4 (on March 26, April 2, 9): Securing IrDA transmission with A5/1 - two-weeks long assignment. Using Arduino platform and the IrDA hardware from the showcase build a transmission link protected with A5/1 implementation of stream cipher. There are two cases to implement:
  • The two communicating PCs separately produce the keychains from A5/1 and pass it to Arduino boards using UART. The encrypted message is sent between the Arduinos over IrDA link.
  • The two communicating Adruino boards are connected via UART link for message transmission. The keystream is received from the sending PC via UART link and forwared in parallel with the cryptogram via IrDA link.

  REPORT SUBMISSION

 • List 5 (on April 29, May 7,14) Embedded systems password breaking and side-channel analysis (timing attack - see example). You will be equipped with Arduino with a few implementation of following features:
  1. Door keypad - PIN (for getting access)
  2. Login/Password (for getting privileges)
  3. Bluetooth interface (for establishing connection)
  Your task is to overcome each security means by using different analysis methods and prepare scripts/toolkits facilitating attacks. You should be able to establish connection between Arduino and your computer via serial port in order to perform the communication or use another Arduino.

 • REPORT SUBMISSION (till May 26)

 • List 6 (on May 21,28) Android App Reverse Engineering, enter the website and go carefully through the whole tutorial. Perform each of exercises and note down your insights.

  Additional resources:
  Potentially Harmful Application (PHAs) Categories
  Beginners Guide to Reverse Engineering Android Apps
  Structure of Android Application
  OWASP Mobile Security Testing Guide

 • List 7 (on June 4 ,11) Smart cards, in order to talk with reader: you need the following software installed on your system:
  • pcscd -- system daemon, provide connection to readers, go agead and install also pcsc_tools
  • libccid -- libraries containing drivers for various readers
  • scs3 -- Smart Cards Shell 3
  • gpshell -- a GlobalPlatform shell -- interactive environment to exchange APDUs (link/readme)
  • there are also different APIs for pcsclite library ported to many languages (see for example Python example)

  Checkout this repository. Go to JCAlgTest/AlgTest_JavaCard/!uploader and examine the upload.bat file (it uses java implementation of gpshell). Examine also archived_legacy_uploaders.zip and search for installAlgTest_NXP_JCOP_CJ3A081.txt. This GPShell file is known to work with provided cards. Note. The cards support JC API 2.2.2, so you need to build your applets with that API.

  You can also use the reader to try to access your student ID card and your credit/debit cards :)

  Additional resources:
  EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems
  Prezentacja Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych
  A Rambling Walk Through an EMV Transaction

  REPORT SUBMISSION (till June 9)

Marks

Report 1 - Evaluation

Report 2 - Evaluation

Report 3 - Evaluation

Report 4 - Evaluation (new update)

Final Grades (new update)

Konsultacje / Office hours:

Tuesday/ Wtorek: 10.00:-12:00 209 D-1

Uwaga! 16.10.2018 konsultacje nie odbędą się z uwagi na moją chorobę.


Konkretne problemy warto wcześniej podesłać mailem, żebym mógł przemyśleć :)
It is highly recommended to send me specific inquires by e-mail in order to give me some time for thinking :)


Prowadzone kursy / Running classes:

 • Programowanie zespołowe (P) Inf/PPT I st.
  • Środa 9.15-11.00, s. 249, A-1
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne (C) Inf/PPT I st. (Informacje o kursie)
  • Piątek 15.15-16.55, s. 202 C-7
 • Identification Systems (C) Inf/PPT Master Programme (About class)
  • Wednesday 15.15-16.55, s. 303 C-7

Programowanie zespołowe (P) Inf/PPT I st.

Zasady zaliczenia

Celem kursu jest realizacja zespołowego projektu programistycznego (systemu) na wybrany temat, zdobycie praktycznych doświadczeń w zakresie pracy zbiorowej nad projektem IT, zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym.

Etapy realizacji projektu:

 • 3 zajęcia: ostateczny podział na zespoły i wstępna wersja specyfikacji systemu;
 • 4 zajęcia: pełna specyfikacja systemu (cel systemu, zakres systemu, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne) oraz harmonogram prac z przydziałem zadań a także link do repozytorium projektu (github) i opcjonalnie link do systemu zarządzania projektem (podwyższa ocenę);
 • 7 zajęcia: projekt systemu w UML (diagramy w pełni opisujące projektowany system);
 • 10 zajęcia: działający prototyp systemu (wersja alfa);
 • 12 zajęcia: działający prototyp systemu (wersja beta);
 • 14 zajęcia: ostateczna wersja systemu z dokumentacją techniczną.

Projekt uważa się za zakończony jeżeli:

 • sporządzono w terminie pełną specyfikację systemu i harmonogram prac,
 • oddano w terminie projekt systemu i jest on zgodny ze specyfikacją,
 • oddano w terminie system i jest on zgodny z projektem,
 • stworzono dokumentację techniczną systemu.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione to zrealizowany projekt (system) może być poddany ocenie. Przy ocenianiu brane będą pod uwagę:

 • terminowość realizacji poszczególnych etapów,
 • jakość stworzonego oprogramowania,
 • jakość stworzonej dokumentacji,
 • ergonomia interfejsu, łatwość użytkowania systemu.

Oceną projektu jest liczba od 2.0 do 5.5 z dokładnością do jednej dziesiątej.

Wykorzystanie niestandardowych języków, bibliotek i kodów źródłowych wymaga akceptacji prowadzącego.

Projekty można realizować w zespołach 4-5 osobowych (średnia ocen członków zespołu musi być mniejsza lub równa ocenie projektu i cały zespół musi oceny zaakceptować, w przeciwnym przypadku wszyscy otrzymują identyczną ocenę nie wyższą niż ocena projektu).

Oceny

Dostępne w systemie JSOS.


Architektura komputerów i systemy operacyjne Inf/PPT I st.

Zasady zaliczenia:

Odbędą się dwa kolokwia w tygodniach 47 roku 2018 oraz 3 roku 2019

Punktacja - na każdym kolokwium można zdobyć maks. 15pt + punkty za aktywność na ćwiczeniach

 • ocena 5.5 >=37pt
 • ocena 5.0 >=27pt & <37pt
 • ocena 4.5 >=24pt & <27pt
 • ocena 4.0 >=21pt & <24pt
 • ocena 3.5 >=18pt & <21pt
 • ocena 3.0 >=15pt & <18pt

Dodatkowe informacje

M.Morris Mano Architektura komputerów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1988, s.389

Wyniki

Wyniki sumaryczne


Identification Systems Inf/PPT Master Programme

Rules

Final grade is calculated as follows: fG = 0,5 * aG + 0,5 * pG, where aG is the evaluation of the assignments and pG is the evaluation of the project.

Assignments lists

List 1

Projects

Implement chosen biometrics in a form of simple authentication/identification system. Create toolkit for enrollment of raw biometric data and processing them into the biometric templates. Perform simulations and evaluate FAR/FRR curves, try different sensitivity thresholds, think about template model. Feel free to use libraries like OpenCV or OpenBR, the main aim of the project is to perform dozen experiments and dive into practical aspects of using biometrics. Prepare final report recapping the project.

 • Option 1 - Keystrokes/Touchscreen Dynamics
 • Option 2 - Face Recognition
 • Option 3 - Iris Recognition
 • Option 4 - Fingerprint
 • Option 5 - Signature/Handwriting Recognition

Terms

Project deadline - first iteration must be sent by e-mail before 10 January 2019, each week of delay causes decrease of final mark by one grade.

Quiz - 10 January 2019, scope includes assignment lists and content discussed at exercicecs. Some of the important issues are listed below:

 1. Fundamental terms like FNMR/FMR, FAR/FRR and how to calculate them.
 2. Generic biometric-based security scheme and its parts.
 3. Cancelable biometrics
 4. FIDO - UAF / U2F
 5. Secure biometrics concepts (i.a. homomorphic encryption schemes, secure sketch, Garbled circuits)
 6. Biometric vocabulary - ISO/IEC 2382-37
 7. Biometric Performance Testing And Reporting - Access Control Scenario And Grading Scheme - ISO/IEC 19795-5

Results

Final results

Konsultacje / Office hours:

Thrusday/ Czwartek: 11:15-13:00 209 D-1
Uwaga! 8.03.2018 konsultacje nie odbędą się.

Konkretne problemy warto wcześniej podesłać mailem, żebym mógł przemyśleć :)
It is highly recommended to send me specific inquires by e-mail in order to give me some time for thinking :)

Prowadzone kursy / Running classes:

 • Nowoczesne technologie www Inf/PPT I st. (Informacje o kursie)
  • Czwartek 9.15-11.00, s. 317.2 D-1
 • Embedded Security Systems Inf/PPT II st. (Informacje o kursie)
  • Tuesday 17.05-18.45, r. 317.2 D-1

Nowoczesne technologie WWW Inf/PPT I st.

Zaliczenie

Na laboratorium/ćwieczeniach będą oceniane wiedza studenta oraz sposób i terminowość przedstawianych etapów rozwiązań. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego już kodu źródłowego. Na ocenę końcową składać się będzie średnia ocen za poszczególne listy z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności.

Informacje dodatkowe

Zajęcia

...

Oceny

Na razie brak :(

Embedded Security Systems Inf/PPT II st.

Rules

...

Additional information

Classes

Marks

Konsultacje:

Poniedziałek 9:15-11:00 209 D-1
Konkretne problemy warto wcześniej podesłać mailem, żebym mógł przemyśleć :)

Uwaga! 19.01.2018 (piątek) odbędą się specjalne konsultacje w godzinach 17.05-20.00

Prowadzone kursy:

 • Bazy danych Inf/PPT (Informacje o kursie)
  • Poniedziałek TN 13.15-15.00, s. 317.3 D-1
  • Poniedziałek TP 13.15-15.00, s. 317.3 D-1
  • Wtorek TN 18.55-20.30, s. 317.2 D-1
  • Wtorek TP 18.55-20.30, s. 317.2 D-1
  • Piątek TN 15.15-16.55, s. 317.3 D-1
  • Piątek TP 15.15-16.55, s. 317.3 D-1
  • Piątek TN 17.05-18.45, s. 108 C-2

Zaliczenie

Na laboratorium będą oceniane wiedza studenta oraz sposób i terminowość przedstawianych etapów rozwiązań. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego już kodu źródłowego. Za każde rozpoczęte dwa tygodnie spóźnienia oddania danej listy, ocena końcowa będzie obniżana o 0,5. Na ocenę końcową składać się będzie średnia ocen za poszczególne listy z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności.

Informacje dodatkowe

Zajęcia

Oddawanie projektów: Każdy projekt będzie oceniany na podstawie 5 minutowej sesji prezentacyjnej, oznacza to, że twórcy wybierają elementy, które uważają za najważniejsze/najciekawsze i przedstawiają mi poprzez pokazania fragmentów kodu, przeklinanie w interfejsie i opowiedzenie o nich. Jest to zadanie bardzo trudne, bo to krótki okres czasu i chciałoby się "tak dużo" powiedzieć o swoim dziele, ale właśnie na tym polega to ograniczenie, że trzeba wybierać. Będę mieć timer, który będzie odmierzał czas i po nim sesja prezentacji się kończy. Proszę aby członkowie zespołów zastanowili się co pokazać i o czym opowiedzieć, a potem to przećwiczyli, bo potem nie będzie już możliwości poprawy.

Oceny

Oceny końcowe na 20.01.2018

Konsultacje:

Środa 9:15-11:00 209 D-1, proszę zapowiedzieć się mailem

Prowadzone kursy:

 • Architektura komputerów i systemy operacyjne Inf/PPT (Informacje o kursie)
  • Poniedziałek 15.15-16.55, s. 317.3 D-1
  • Poniedziałek 17.05-18.45, s. 317.3 D-1
  • Wtorek 17.05-18.45, s. 317.3 D-1
  • Piątek 09.15-11.00, s. 317.3 D-1

Zaliczenie

Na laboratorium będą oceniane wiedza studenta oraz sposób i terminowość przedstawianych etapów rozwiązań. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego już kodu źródłowego. Za każdy tydzień spóźnienia ocena będzie obniżana o jeden stopień. Na ocenę końcową składać się będzie średnia ważona ocen za poszczególne etapy z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności. Obecność obowiązkowa.

Infromacje dodatkowe

1-2 Tydzień

Pojęcia do przyswojenia: S.M.A.R.T, POST, UEFI, boot loader, NCQ, LBA, SCSI, DMA, INT / IRQ, EPROM, EEPROM, Flash Zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: na czym polega zapis informacji na dysku?, co robi procedura usuwania danych?, jak skutecznie usunąć zapisaną informację? jak wygląda przekierowanie strumienia wykonania programu przy wystąpieniu przerwania?

3-4 Tydzień

Pojęcia do przyswojenia: zasilacz AT / ATX, sprawność zasilacza, RS232C / COM, LPT, USB (1.1, 2.0, 3.0), szyny komunikacyjne ISA, PCI, AGP, PCI eXpress, kontrolery IDE Zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: jak zasilany jest komputer? jakie napięcia są wykorzystywane i w jakich miejscach? jak wygląda transmisja danych przez port szeregowy typu COM, a jak przez port równoległy typu LPT?

4-5 Tydzień

Pojęcia do przyswojenia: ANSI bomb, shellcode, debugger, breakpoint, stos, wierzchołek stosu, rejestr, asemblacja, deasemblacja, buffer overflow, stack overflow Zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: jak można wykorzystać sekwencje ANSI w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, jak wywołać shellcode z poziomu kodu programu języka wyższego poziomu.

9-10 Tydzień

Pojęcia do przyswojenia: zagłodzenie procesu(ang. starving), zakleszczenie procesu(ang. deadlock), sesja krytyczna, synchronizacja wątków, semafory Zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: jak można zoptymalizować przydział wspólnych zasobów dla wielu procesów (np. na przykładzie problemu filozofów)

Oceny

Oceny (wszystkie grupy)

Konsultacje:

Wtorek 11:15-13:00 1.09 C-13, proszę zapowiedzieć się mailem

Prowadzone kursy:

Zaliczenie

* Część I - aplikacja bazodanowa

 1. Wybór i zgłoszenie tematu. Wstępny zakres projektu. (termin: 2 tydzień)
 2. Projekt aplikacji zawierający:
  • analizę biznesową (jaki rzeczywisty problem rozwiązujemy, dlaczego i jak)
  • wymagania użytkownika (funkcjonalne oraz techniczne/sprzętowe)
  • diagram przypadków użycia (jakie funkcjonalności ma program)
  • diagram bazy danych (UML)
  • koncepcja architektury systemu (jak aplikacja jest zbudowana, jakie ma warstwy, itd.) (termin: 4 tydzień)
 3. Implementacja aplikacji (termin: 8 tydzień)

* Część II - hurtownia danych

 1. Projekt hurtowni danych na podstawie aplikacji zawierający:
  • analizę biznesową (do czego będzie nam służyć ta hurtownia, jakie dylematy pomoże nam rozwiązać)
  • projekt hurtowni danych (UML)
  • przykładowe analizy, które można wykonać (termin: 9 tydzień)
 2. Implementacja hurtowni danych zawierająca:
  • Stworzenie bazy hurtowni danych
  • Stworzenie bazy OLAP (termin: 10 tydzień)
  • Stworzenie raportów dla użytkownika
  • Stworzeni transformacji danych z aplikacji bazodanowej do bazy hurtowni.(termin: 12 tydzień)

Na laboratorium będą oceniane wiedza studenta oraz sposób i terminowość przedstawianych etapów rozwiązań. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego już kodu źródłowego. Za każdy tydzień spóźnienia ocena będzie obniżana o jeden stopień. Na ocenę końcową składać się będzie średnia ważona ocen za poszczególne etapy z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności. Obecność obowiązkowa.

Infromacje dodatkowe

Do zabaw z kostkami OLAP i analizami polecam rozwadze jedno z poniższych narzędzi:

 • Microsoft Analysis Services (komponent MS SQL Server), lub add-in do MS Excela o tej samej nazwie
 • Cognos OLAP Moldeling (IBM)
 • Hyperian Essbase

W dniu 11.03.2014 r. na zajęciach będziemy gościć specjalistę z firmy Nokia Solutions and Networks, który opowie nam o bazach danych NoSQL.

W dniu 25.03.2014 r. na zajęciach będziemy gościć specjalistę z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, który przeprowadzi crash course z metodyki Design Thinking.

Oceny

Oceny

Konsultacje:

Wtorek 11:15-13:00 1.09 C-13, proszę zapowiedzieć się mailem

Uwaga! 15.10 konsultacje nie odbędą się, termin zastępczy to 17.10 w godz. 13.15-15.00

Dodatkowe konsultacje: 31.01.2014 r w godzinach 13:00-14:00 (ostateczny termin zaliczenia w sesji list, konsekwencją nieprzygotowania będzie ocena niedostateczna)

Konsultacje w sesji: Wtorek 11.02.2014 r. 10:00-14:00/15:00 (ostateczny termin zaliczenia listy 7)

Prowadzone kursy:

 • Architektura komputerów i systemy operacyjne Inf/PPT (Informacje o kursie)
  • Środa 13.15-15.00, s. 317.4 D-1
  • Czwartek 15.15-17.00, s. 317.4 D-1

Zaliczenie

Na laboratorium będą oceniane wiedza studenta oraz sposób i terminowość przedstawianych rozwiązań zadań z list. Prowadzący będzie wymagał szczegółowej znajomości użytych technik rozwiązania, może poprosić o modyfikację lub dodanie nowych fragmentów do istniejącego juą kodu źródłowego. Podstawowe listy zadań będą pojawiać się na stronie wykładowcy, prowadzący może wprowadzić listy dodatkowe lub kartkówki, za nieterminowe oddawanie zadań będzie obniżana ocena końcowa z przedmiotu. Na ocenę końcową składać się będzie średnia ocen za poszczególne listy i kartkówki z uwzględnieniem terminowości oraz aktywności.

Oceny

Grupa środowa (aktualne oceny)
Grupa czwartkowa (aktualne oceny)

Konsultacje:

Środa 13:15-15:00 1.09 C-13, proszę zapowiedzieć się mailem

Prowadzone kursy:

 • Aplikacje bazodanowe Inf/PPT (Informacje o kursie)
  • Wtorek 7.30-9.00, s. 317.4 D-1
  • Wtorek 9.15-11.00, s. 317.4 D-1
 • Kurs programowania Inf/PPT (Informacje o kursie)
  • Wtorek 15.15-16.55, s. 317.2 D-1

Aplikacje bazodanowe Inf/PPT

Zaliczenie

* Część I - aplikacja bazodanowa

 1. Wybór i zgłoszenie tematu. Wstępny zakres projektu. (termin: 2 tydzień)
 2. Projekt aplikacji zawierający:
  • analizę biznesową (jaki rzeczywisty problem rozwiązujemy, dlaczego i jak)
  • wymagania użytkownika (funkcjonalne oraz techniczne/sprzętowe)
  • diagram przypadków użycia (jakie funkcjonalności ma program)
  • diagram bazy danych (UML)
  • koncepcja architektury systemu (jak aplikacja jest zbudowana, jakie ma warstwy, itd.) (termin: 4 tydzień)
 3. Implementacja aplikacji (termin: 8 tydzień)

* Część II - hurtownia danych

 1. Projekt hurtowni danych na podstawie aplikacji zawierający:
  • analizę biznesową (do czego będzie nam służyć ta hurtownia, jakie dylematy pomoże nam rozwiązać)
  • projekt hurtowni danych (UML)
  • przykładowe analizy, które można wykonać (termin: 9 tydzień)
 2. Implementacja hurtowni danych zawierająca:
  • Stworzenie bazy hurtowni danych
  • Stworzenie bazy OLAP (termin: 10 tydzień)
  • Stworzenie raportów dla użytkownika
  • Stworzeni transformacji danych z aplikacji bazodanowej do bazy hurtowni.(termin: 12 tydzień)

Informacje dodatkowe

Do zabaw z kostkami OLAP i analizami polecam rozwadze jedno z poniższych narzędzi:

 • Microsoft Analysis Services (komponent MS SQL Server), lub add-in do MS Excela o tej samej nazwie
 • Cognos OLAP Moldeling (IBM)
 • Hyperian Essbase

Na początku kwietnia na zajęcia zostanie zaproszony gość z firmy Fast White Cat, który opowie nam o integracji systemów, zaś pod koniec kwietnia kolejny, który wprowadzi nas w świat hurtowni danych, mocno zachęcam do udziału w tych spotkaniach.

Prezentacja z wykładu gościnnego (18.03.2013 r.) dr. inż. Macieja Nikodema pt. Szyfrowanie danych w SZBD

Tutaj znajdziedzie Państwo przykładowy generator danych do tabel - www.generatedata.com

Interesujące opracowanie pana Pawła Ciejki dotyczące zarządzania użytkownikami baz danych w Postgresql - opracowanie

Oceny

Proponowane oceny (obie grupy)

Kurs programowania Inf/PPT

Zaliczenie

Ocena z laboratorium bierze pod uwagę umiejętności nabyte w trakcie kursu oraz terminowość oddawania zadań. Zadania powinny być zaimplementowane samodzielnie przez studenta. Podczas zaliczania danej listy zadań, prowadzący może żądać modyfikacji programu pokazujących, że student opanował wymagany poziom zrozumienia zagadnienia i języka, w którym został ów program napisany. Listy dzielą się na dwie kategorie: na zaliczenie i na ocenę - średnia z ocen tych drugich jest podstawą zaliczenia laboratorium. Każdy tydzień spóźnienia dowolnej listy obniża końcową ocenę z laboratorium o 0,2. Aby zaliczyć laboratorium wszystkie listy muszą być oddane i pozytywnie ocenione.

Debugowanie kodu

Aby znaleźć w programie błędy należy niekiedy udać się po pomoc dodatkowych narzędzia np. debugger'a czy profiler'a, dla języka C/C++ mamy dostępne na licencji GNU takie narzędzia jak gdb, gprof czy oprofile , polecam zaznajomić się z nimi, stanowią one bardzo cenne źródło infomracji co się dzieje z naszą aplikacją.

Dokumentowanie kodu:

Celem zapewnienia naszej aplikacji przyzwoitej dokumentacji, która nie będzie wymagała od nas dużo pracy, należy skorzystać z narzędzi, która skorzystają z komentarzy umieszczanych w poszczególnych miejscach programu. Stosując kilka dodatkowych znaków formatujacych jesteśmy w stanie wygenerować sobie czytelną i przejrzystą dokumentację np. w formacie HTML stosując w Javie prosty javadoc albo bardziej zaawansowany doxygen dla języków C/C++, C, C#, PHP, Java, Python i innych.

Problemy dodatkowe

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby spróbować rozwiązać nieco trudniejsze zagadnienia przedstawiam kila propozycji:

 1. Na rozgrzewkę: zaimplementować struktury danych dużych liczb "BigInt" i obliczyć np. 1000!
 2. Rekurencja:
  • znajdź na szachownicy takie ustawienie 8 hetmanów, aby żaden nie był w konflikcie z pozostałymi
  • znajdź takie układ ruchów konia szachowego, aby odwiedził wszystkie jej pola (miejsce startu jako parametr wejściowy programu)
  • zdefiniuj sobie pewien obszar, podzielony na pola, wprowadź na nim szereg nieprzekraczalnych przeszkód i znajdź drogę z jednej części obszaru na drugą
 3. Sztuczna inteligencja: chcemy zagrać z komputerem w jedną ze znanych gier planszowych (np. gomoku czy connect four), napisz algorytm, który dla każdego ruchu gracza przeanalizuje sytuację na planszy kilka ruchów do przodu i oceni ją na podstawie przyjętej heurystyki oraz wybierze najlepsze w danej chwili zagarnie dla komputera
 4. (Nie)Bezpieczeństwo: wkrótce...