Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Informatyki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Plac Grunwaldzki 13 (budynek D-1)
Pokój 218
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.edu.pl
Tel: +48 71 320 34 98

Wrocław University of Technology

Faculty of Fundamental Problems of Technology

Department of Computer Science
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Plac Grunwaldzki 13 (build. D-1)
Room 218
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.edu.pl
Tel: +48 71 320 34 98