Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Podstaw Informatyki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Plac Grunwaldzki 13 (budynek D-1)
Pokój 217
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.edu.pl
Tel: +48 71 320 33 62

Wrocław University of Science and Technology

Faculty of Information and Communication Technology

Department of Fundamentals of Computer Science
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Plac Grunwaldzki 13 (build. D-1)
Room 217
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.edu.pl
Tel: +48 71 320 33 62